มันเส้น

ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2-3 วัน ให้แห้ง
ลานของเรามีโกดังเก็บสินค้า ที่สามารถบรรจุสินค้า ได้มากกว่า 30,000-40,000 ตัน

มันเส้นสะอาด


รายละเอียด

ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2-3 วัน ให้แห้ง

มันเส้นสะอาด
แป้ง(Polarimetric) 70-75 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน 2 เปอร์เซ็นต์
ความชื้น 11 เปอร์เซ็นต์
เยื่อใย 2 เปอร์เซ็นต์
ดินทราย 1 เปอร์เซ็นต์
ฝุ่นผง 0 เปอร์เซนต์
ไม่มีเชื้อรา และยาฆ่าแมลง